PROJEKT: REHABILITACJA

Organizujemy turnusy rehabilitacyjne dla 17 osób niepełnosprawnych, dla których obok wsparcia psychologicznego rehabilitacja jest szansą na powrót do normalnego życia.

PLAN: 17 NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W wyniku napaści na Ukrainę wiele osób odniosło rany. Wiele osób potrzebuje rehabilitacji z różnych powodów. Z uwagi na brak możliwości zapewnienia wszystkim rehabilitacji na miejscu organizujemy turnusy rehabilitacyjne dla osób szczególnie tego potrzebujących w ośrodkach w Polsce i innych krajach europejskich.

PRZEKAŻ DATEK

KOSZT: 140.000 PLN

Koszty rehabilitacji obejmują nie tylko wynagrodzenie rehabilitantów, ale także należność za korzystanie z różnych urządzeń wspomagających proces rehabilitacji. Wszystkie osoby zajmujące się rehabilitacja zapraszamy do współpracy bowiem potrzeby są ogromne.